Trang chủGIỚI THIỆU Nhận diện thương hiệu
Nhận diện thương hiệu

Logo chuẩn Hải Âu

 

 

 Bảng phối màu

 

 

 

 

Name card

 

 

Phong bì nhỏ

 

 

Phong bì lớn

 

 

Tiêu đề thư

 

 

Biển ngang, dọc Công ty và công ty thành viên

 

 

Biển showroom

 

 

Thẻ nhân viên

 

 

Đề can ô tô 4 chỗ

 

 

Đề can ô tô 5-7 chỗ

 

 

Đề can ô tô tải

 

 

Biển công ty và đề can dán kính