Trang chủSẢN PHẨM
SẢN PHẨM
: YC6M375 - 33 Europe III (375 PS)
: Động cơ Yuchai 375HP
: Công suất/ vòng quay (Kw/r/m): 276/2100 Mx
: Mua SP
: LZ3160LAH
: YC6J180-33
:
: Mua SP
: LZ1310PELT
: YC6M375 Europe III
: (KW/rpm): 276/2100
: Mua SP
: LZ4180QAFA
: Yuchai
: 270HP
: Mua SP
: LZ4250MDB
: YC6M340-33 Europe III(340PS)
: (KW/rpm): 250/2200
: Mua SP
: LZ4252QDC
: : L340-30, Europe III(340PS)
:
: Mua SP
: LZ4251M3
: YC6M375-33, Europe III(375PS)
: (KW/rpm): 276/2100
: Mua SP
: LZ1250RCS
: YC6J220-33
:
: Mua SP
: ZL30E
: YC6108G
: 123/2200
: Mua SP
1   2   3