Hải Âu mời diễn giả Lê Thẩm Dương cùng chia sẻ chủ đề: Nhận thức văn hóa doanh nghiệp"
Cập nhật 19-12-2016
Ts. Lê Thẩm Dương sau nhiều năm học tập và nghiên cứu ở nước ngoài những tinh hoa mà ông đã chắt lọc cùng với khao khát của mình đã thôi thúc ông trở thành một diễn giả đầy nhiệt huyết, với kỹ năng sư phạm và óc hài hước những bài giảng của ông đã thu hút tất cả CBNV

 Với mục tiêu đẩy mạnh văn hóa và nhận thức của CBNV, Tổng Công ty mời diễn giả, tiến sỹ Lê Thẩm Dương chia sẻ về Văn hóa công ty và các  vấn để kết nối trong doanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          CAO THỊ HẢI YẾN