Hải Âu tổ chức tham quan Nhật Bản
Cập nhật 31-08-2016
Hải Âu tổ chức cho các lãnh đạo Công ty tham quan Nhật Bản

 Để khuyến khích tinh thần làm việc của Cán bộ Nhân viên Hải Âu. Lãnh đạo Công ty Hải Âu đã tổ chức chuyến tham quan du lịch tại Nhật Bản

Kỳ tham quan  thực sự đã đem lại cho CBNV Hải Âu những giây phút có ý nghĩa, lấy lại năng lượng để tiếp tục làm việc, cống hiến cho Công ty.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CAO THỊ HẢI YẾN