Sovico Group có năng lực trong việc phát triển và đầu tư các dự án thuỷ điện đa dạng.

Sovico Group có năng lực trong việc phát triển và đầu tư các dự án thuỷ điện đa dạng.
Tập đoàn Sovico tham gia phát triển và đầu tư các dự án điện đa dạng như Bắc Hà, Bình Điền, Đaksrong, v.v… Tập đoàn cũng đang xem xét khả năng phát triển mảng nhiệt điện và điện mặt trời. Bên cạnh đó, một số dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Viet Nam đang được triển khai cùng với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt nam và các tập đoàn dầu khí nước ngoài.